30. syyskuuta 2014

CSI 141 - bile kimmat

Heippa!

Tällä viikolla CSI haasteen numero on  # 141! Tämän viikon näkyy näkyy alla.
This week, the CSI challenge number is # 141! This week's shows can be seen below. 

 
Minun versioni haasteesta on...
My version is a challenge ... 

 
Mustalle kartonkille olen liimannut decopage liimalla vanhan kirjan sivuja. Päälle levitin ohuen kerroksen gessoa... pehmittääkseni kontrasteja. Sitten tein ns. virheliikkeen, eli levitin tähän vielä vihreää. Sitä kadun, mutta tällä mennään!

Black cartons I've glued with glue decopage old book pages. On top of a thin layer of spreader gessoa ... to tenderize contrasts. Then I did so. error motion, that is, this applicator still green. It is across the street, but this let's go!

Haasteessa oli ihana kohta: paljon kerroksia. Siihen päätin heti tarttua. Mä vaan niin tykkään niistä kerroksista. Tarkoitus oli, että haasteen vahvat värit olisi pienessä roolissa, mutta toisin kävi. Ylläri ylläri. Kerrokset kun oli kuvan taakse luotu, niin sitten vielä leimailin ja maskilla leivitin mustetta taustalle.

 The challenge was a wonderful point: a lot of layers. It decided to immediately grasp. I'm just so like them layers. The intention was that the challenge would be the strong colors in a small role, but it never came. Surprise surprise. The layers when the image was created on the back, then still stamped and masked breaded ink in the background.

Sitten sitä teksitä laittamaan kerrosten väliin. Itse jaoin tarinoinnin useampaan osaan. Sitten koristeita sopivasti ympärille. Tämä valokuva on otettu 1991 kun olen ystävien kanssa Kauttua-Hovissa viettämässä viikonloppua. Tässä elämänvaiheessa se oli meidän kantapaikka. Kuvassa kanssani Pikku-Taru, Olga ja Päivi!

Then put the text between the layers. In fact, I shared storytelling into several parts In fact, I shared storytelling into several parts. Then, decorations suitably around. This photo was taken in 1991 when I'm with friends Kauttua-Hovi spending the weekend. In this stage of life, it was our regular place. 
The picture with the Little-Taru, Olga and Päivi!

Käytin kaikkia värejä
I use all colors

Testimony
lots of layers - paljon kerroksia
epoxy accents - epoksi koriste

Testimony
Tuck your journaling between layers
Työnnä tarinointi kerrosten väliin.


 
Kiitos kun piipahdit!
Thanks your visit!

Jehkotar

Ei kommentteja: